Audyty energetyczne

Firma NetCable oferuje wykonanie audytu energetycznego. Jeśli zużywacie Państwo dużo ciepła i energii elektrycznej,  wykonamy audyt, który wskaże kierunki dalszego działania. Wnioski z niego możemy wspólnie przeanalizować i wybrać odpowiednią formę oszczędzania energii w danym budynku. Nie wszystkie formy modernizacji są efektywne ekonomicznie, dlatego razem możemy opracować najbardziej racjonalną i ekonomicznie opcję reorganizacji firmy.


OSZCZĘDNOŚĆ
Cena audytu energetycznego jest niska w porównaniu do korzyści, które z niego płyną. Dobrze przeprowadzony audyt pozwala nie tylko dowiedzieć się o profilu zużycia energii, ale także na poznanie możliwych rozwiązań, których wdrożenie zmniejszy jej zużycie. 


STANDARD
Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa jest konieczny, ponieważ pomaga między innymi w pozyskaniu świadectwa efektywności energetycznej, co jest nie tylko dużym atutem marketingowym, ale także coraz częściej wymaganiem klienta. Obecnie walka konkurencji toczy się na różnych płaszczyznach, a jedną z nich są posiadane świadectwa i spełniane normy. Już dziś zadbaj o odpowiedni audyt energetyczny przedsiębiorstwa.